• Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  • Το Ίδρυμα περιλαμβάνει κτίρια συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων εγκαταστάσεων αιθουσών διδασκαλίας, ερευνητικών εργαστηρίων και γραφείων.
  • Η βιβλιοθήκη συμβάλλει στη σωστή επιλογή, διάθεση και διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές - ή άλλες - δραστηριότητες του ΤΕΙ.
  • Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση.
  • Στο Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας όπου στεγάζεται και η βιβλιοθήκη, λειτουργούν οκτώ ερευνητικοί τομείς, συμβάλλοντας στην τεχνολογική κι επιχειρηματικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας