Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: «Παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Εναλλακτικές στρατηγικές»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ