Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: “Παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Εναλλακτικές στρατηγικές”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ