Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018 ώρα 9:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας στο ΤΕΙ Δυτική Μακεδονίας, για προγραμματισμένη συντήρηση των Μετασχηματιστών.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου ένα 3ωρο.

Πριν τη διακοπή της ηλεκτρική ενέργειας εργαζόμενοι, επιστ. συνεργάτες και λοιπό προσωπικό πρέπει να φροντίσουν για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χειρίζονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το δίκτυο θεωρείται ότι έχει τάση και ανά πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθει σε ενέργεια.

Τεχνική Υπηρεσία

Καμπουρίδης Χαράλαμπος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.