ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια” (MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management) ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ 20-9-2018.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  στην Κοζάνη ΤΚ. 50100. Περισσότερες πληροφορίες, η αναλυτική προκήρυξη αλλά και στοιχεία για το ΠΜΣ στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://ape.teiwm.gr/