Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» παρατείνεται έως τις 8 Οκτωβρίου (περιλαμβάνεται και η ημερομηνία ταχυδρομείου).

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πρώτη προθεσμία και θα γίνει σχετική ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες, η αναλυτική προκήρυξη αλλά και στοιχεία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην ιστοσελίδα του https://mbf.teiwm.gr.