Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων»
«MSc in TAX CONSULTANCY AND BUSINESS LEGISLATION»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση την εξειδίκευση επιστημόνων
πτυχιούχων Λογιστικών, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Διοίκησης στον τομέα της Φοροτεχνικής και της Νομοθεσίας των Επιχειρήσεων. Διαβάστε περισσότερα:

Περίληψη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών