Κοζάνη 22-03-2019

Πληρ. Α. Κωνσταντινίδου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ HOCHSCHULE KARLSRUHE»

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας υλοποίησε με το αντίστοιχο Γερμανικό Ίδρυμα Hochschule Karlsruhe πρόγραμμα συνεργασίας με Έλληνες και Γερμανούς σπουδαστές. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο φάσεις, την πρώτη στην οποία δώδεκα (12)  Γερμανοί σπουδαστές με συνοδεία τριών (3) καθηγητών από τη Γερμανία και τη Φιλανδία συνεργάστηκαν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη με δώδεκα (12) Έλληνες σπουδαστές  και τρεις (3) καθηγητές. Στη συνέχεια από 9 έως 16 Δεκεμβρίου 2018 Έλληνες σπουδαστές μετέβηκαν στην Γερμανία στην πόλη της  KARLSRUHE  για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιελάμβανε και πολιτιστικό μέρος με επίσκεψη στο Στρασβούργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και επίσκεψη στο παλαιότερο Πανεπιστήμιο στην πόλη της Χαϊδελβέργης (1368 μ.Χ).

Έγιναν δύο ομάδες συνεργασίας με έξι (6) Γερμανούς και έξι (6) Έλληνες σπουδαστές και τους αντίστοιχους καθηγητές των δύο Ιδρυμάτων. Η πρώτη ομάδα είχε σαν στόχο τη δημιουργία καινοτόμων ιδεών με στόχο την επιχειρηματικότητα και δημιουργία μικτών  επιχειρήσεων με συμμετοχή  Ελλήνων και Γερμανών σπουδαστών. Η δεύτερη ομάδα με τη χρήση φιλανδικού προγράμματος προσομοίωσης, ανταγωνίστηκαν στην διοίκηση επιχειρήσεων με εικονική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε  εξ ολοκλήρου από το γερμανικό οργανισμό DAAD.

Υπεύθυνος του Προγράμματος του Ιδρύματος  είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δρ. Βασίλης Κικής. Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και όποιος σπουδαστής θέλει να συμμετάσχει από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος να απευθυνθεί στον Καθηγητή Δρ. Βασίλη Κική στο email: kikis@teiwm.gr  και στο τηλέφωνο: 6958477590

                                                                              

Από το  Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων