Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύσσει

Εκλογές την 14η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, με τριετή θητεία, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ήτοι από 1-9-2018 έως 31-8-2021. Τυχόν επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή.