ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :

«ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

(ΠΡΩΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»)

Στη συνέχεια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ ίδρυσης: 3627/27-8-2018, τεύχος Β) που θα λειτουργήσει από αυτό το ακαδημαϊκό έτος.

Το  νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διευρυμένο με την πρόσθεση δύο μαθημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς και Υπηρεσιών αυξάνοντας τις δυνατότητες, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές, των αποφοίτων.

Το μεταπτυχιακό θα ξεκινήσει, όπως κάθε φορά, τον Οκτώβριο του 2018.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι 3 εξαμήνων εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων και το 3ο αφορά κυρίως στη διπλωματική εργασία. Για τους σπουδαστές, προβλέπεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη και ανοιχτές μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις μπορούν να ανακτηθούν από το site του μεταπτυχιακού: http://mbf.teiwm.gr

Πληροφορίες: Τηλ. 24610 68222, 24610 68204, και 2461068153,

Κινητό: 6974321080