Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις ορκωμοσίας τμημάτων ΣΤΕΦ Κοζάνης, στις 30-11-2018.

Πρόσκληση Ορκωμοσίας Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Πρόσκληση Ορκωμοσίας Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 

Πρόσκληση Ορκωμοσίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών