Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 4-12-2018 και ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, θα γίνει κλήρωση για την στελέχωση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 τ.Α’) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ