Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που δέχτηκαν επίθεση από τα σκυλιά που περιφέρονται στο χώρο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη να παρευρεθούν στο Εργαστήριο του Πρύτανη του ΤΕΙ, κ.Γκανάτσιου (πρώτη πόρτα δεξιά, μετά το σύνδεσμο) αύριο 07-03-2019 και ώρα 12:00 για να ενημερώσουν τον Πρύτανη σχετικά με τις επιθέσεις.