Παρακαλούνται μόνο οι φοιτητές που δέχτηκαν επίθεση από τα σκυλιά που περιφέρονται στο χώρο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη να παρευρεθούν στο Γραφείο του Πρύτανη του Πρύτανη του ΤΕΙ, κ.Γκανάτσιου, 1ος όροφος Διοικητηρίου την Πέμπτη 21-03-2019 και ώρα 12:00 για να ενημερώσουν τον Πρύτανη σχετικά με τις επιθέσεις.