Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, για το διάστημα από 1-11-2018 έως 31-10-2019

Ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για τη
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, για το διάστημα από 1-11-
2018 έως 31-10-2019.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018