Προκήρυξη εκλογών για τα αξιώματα του Πρόεδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ