Κάνουμε γνωστό ότι την 29-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για τις Επιτροπές Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την τήρηση των όρων:

  • Της σύμβασης για την «καθαριότητα των χώρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα» για το χρονικό διάστημα από 01-02-2018 έως 31-12-2018 (αριθμ. διακ. 3/2017).
  • Της σύμβασης «για τη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά και τα Γρεβενά» (αριθμ. διακ. 3/2017) για το διάστημα από 01-02-2018 έως 31-05-2019»

Η θητεία των Επιτροπών θα είναι μέχρι τη λήξη των παραπάνω συμβάσεων.

 

Ο  Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.

Γκανάτσιος Στέργιος