Λόγω της συνέχισης  της κατάληψης του διοικητηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, τα προβλήματα που ενδεχομένως  δημιουργούνται θα διευθετηθούν με το πέρας της κατάληψης.