Λόγω της συνέχισης της κατάληψης του διοικητηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη από φοιτητές της ΣΤΕΦ, τα προβλήματα που, ενδεχομένως, δημιουργούνται θα διευθετηθούν με το πέρας της κατάληψης.