Ανακοινώσεις

19Νοέ 2018

Κάνουμε γνωστό ότι την 22-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή   Ορισμός Επιτροπών Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την τήρηση των όρων: Της σύμβασης […]

16Νοέ 2018

Σας παρουσιάζουμε την αφίσα και το δελτίο τύπου της ημερίδας «Η Γυναίκα στον κόσμο της Τεχνολογίας» που θα πραγματοποιηθεί από το Women in Engineering του IEEE Student Branch του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, την Παρασκευή 23/11/2018.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: Δελτίο Τύπου

12Νοέ 2018

Προκήρυξη εκλογών για τα αξιώματα του Πρόεδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

15Οκτ 2018

Κάνουμε γνωστό ότι την 17-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή   Ορισμός εισηγητικών Επιτροπών (τακτικά μέλη)  για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών του […]

02Οκτ 2018

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, για το διάστημα από 1-11-2018 έως 31-10-2019 Ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, για το διάστημα από 1-11- 2018 έως 31-10-2019.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ […]

22Αυγ 2018

Κάνουμε γνωστό ότι την 24-8-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή Ορισμός  Επιτροπών Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την τήρηση των όρων της σύμβασης για […]

27Ιούλ 2018

Κάνουμε γνωστό ότι την 31-7-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή    Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι Δυτ. […]

17Ιούλ 2018

Κάνουμε γνωστό ότι την 20-7-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή  (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη): Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων οδοφωτισμού – ασφαλτοστρώσεις […]

15Ιούν 2018

Κάνουμε γνωστό ότι την 17-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή  (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη): Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικών διαγωνισμών ανάθεσης έργων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας,για […]