Προκηρύξεις/Προσκλήσεις

12Απρ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση των κυλικείων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, αρ. διακ. 3/2019. Δείτε περισσότερα στο έγγραφο της διακήρυξης που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (3-2019) (ΩΤ5546914Β-Γ5Π)

10Απρ 2019

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) Ελλάδα και το Εθνικό Πανεπιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο – Σχολή Ψυχολογίας (National University of Kyiv – Taras Shevchenko), Ουκρανία, ανακοινώνει την προκήρυξη για 4 η χρονιά του εγκεκριμένου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών […]

10Απρ 2019

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics (UNEC, πόλη Μπακού), ανακοινώνει την προκήρυξη για 5 η χρονιά του […]

10Απρ 2019

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (Ουκρανίας), το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για 12 συνεχή χρονιά με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» «MBA− Master in Business Administration» (ΦEK – 3404 τ.β./ 10 Αυγούστου 2018)   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΜΣ MBA – Πλήρης προκήρυξη ΠΜΣ ΜΒΑ […]

22Μαρ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ» Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Μηχατρονική (Mechatronics)» Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική – Mechatronics» έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Οι αιτήσεις λήγουν στις 15 Ιουνίου 2019. Επισυνάπτεται η προκήρυξη του […]

21Μαρ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση συστήματος BMS στο λεβητοστάσιο του κτιρίου της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη Προϋπολογισμός: 5.580,00 € με ΦΠΑ   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19PROC004658355

08Φεβ 2019

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την καθαριότητα του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, με αρ. διακ. 2/2019 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 70202. Δείτε περισσότερα στην διακήρυξη που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(2-2019)-19PROC004435396

06Φεβ 2019

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Κατεβάστε την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΡ-ΣΥΝ-2018-2019-4

01Φεβ 2019

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη φύλαξη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, με αρ. διακ. 1/2019 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 69924. Δείτε περισσότερα στην διακήρυξη που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ – 19PROC004401949