Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με εννέα (9) εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία» και κωδικό έργου 80232, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον Τσιαμήτρο Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας.

 

Δείτε εδώ