Εσωτερικός κανονισμός

O Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος καθορίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας και, ιδίως, τα ακόλουθα:

 • ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών,

 • η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,

 • οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,

 • τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος,

 • ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του ιδρύματος,

 • η διαδικασία απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων,

 • οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων,

 • ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,

 • οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, του ιδρύματος,

 • οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης,

 • η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές,

 • κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων, μονομελών και συλλογικών, του ιδρύματος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ__ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_-_15-3-2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΤΕΙ_ΔΜ-2005

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΤΕΙ_ΚΟΖΑΝΗΣ-1999

 • Ε.Λ.Κ.Ε.

  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας