ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προγράμματα υποτροφιών

Προκήρυξη υποτροφιών ρουμανικού προγράμματος «Eugen Ionescu» για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές για το έτος 2016/2017

Σας ενημερώνουμε σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών του προγράμματος «Eugen Ionescu» για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές για το έτος 2016/2017, οι οποίες χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τρείς ή τέσσερεις μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2017. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2017.
Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων δύνανται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17.

 


Χορήγηση υποτροφιών από το πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa της Ινδονησίας σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017


Το Πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa χορηγεί για το έτος 2017 υποτροφίες σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές διάρκειας ενός (1) έτους προκειμένου να σπουδάσουν την Ινδονησιακή γλώσσα (Bahasa Indonesia), τέχνες και επαγγέλματα.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id πριν την 9η Φεβρουαρίου 2017. Πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://darmasiswa.kemdikbud.go.id.


Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Η Κυβέρνηση της Ινδίας μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικών Υποτροφιών του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) προσφέρει μία (1) υποτροφία σε Έλληνες φοιτητές για δωρεάν σπουδές ανωτάτης εκπαίδευσης στην Ινδία.
Σχετικά με τη χορήγηση της ως άνω υποτροφίας διαβιβάζονται με το παρόν έντυπο αίτησης, πιστοποιητικό φυσικής κατάστασης και οι οικονομικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iccr.gov.in και να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της Ινδίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. or Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 


 

Yποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Τουρκία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 16η Ιανουαρίου 2017 έως και την 17η Φεβρουαρίου 2017, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.turkiyeburslari.gov.tr, όπου οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και θα αναρτήσουν τα δικαιολογητικά τους όπως απαιτείται. Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν GRE, GMAT, TOEFL, DELF, YDS, ALES κλπ, όπως καθορίζεται από τα πανεπιστήμια και τα τμήματα, που μπορούν να επιλεγούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων. Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς δεν θα γίνουν δεκτές.


Οι υποψήφιοι που αιτούνται υποτροφία για μεταπτυχιακό πρέπει να έχουν γεννηθεί μετά τις 1.1.1987, ενώ οι υποψήφιοι που αιτούνται υποτροφία για διδακτορικό πρέπει να έχουν γεννηθεί μετά τις 1.1.1982. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν ήδη εγγραφεί σε πρόγραμμα σπουδών στην Τουρκία, ιδίου επιπέδου με αυτό για το οποίο αιτούνται υποτροφία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.turkiyeburslari.gov.tr, ή επικοινωνείστε με το τηλεφωνικό κέντρο 0850 455 0 982 ή αποστείλατε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 


Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
για Έλληνες Πολίτες

 Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 έως Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών (ΑΕΙ). Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αναλυτικές πληροφορίες 
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/graduate-students

 

Καλοκαιρινό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα για Προπτυχιακούς Φοιτητές
Study of the United States Institutes (SUSI) – Summer Institutes

Αίτηση από Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016 έως Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017Τα Καλοκαιρινά Ακαδημαϊκά Προγράμματα απευθύνονται σε Έλληνες προπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας 18-25 ετών και έχουν διάρκεια πέντε εβδομάδων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις Ηνωμένες
Πολιτείες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιος/Ιούλιος). Το πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και είναι ανοιχτό για φοιτητές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, ενώ είναι ανοιχτό και για ΑΜΕΑ. Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος διεξάγονται στα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-european-student-leaders

 

 


 

Πρόγραμμα υποτροφιών του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας Ιαπωνικών Σπουδών

Το πρόγραμμα αφορά την Ιαπωνική ακαδημαϊκή περίοδο Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΚΥΟ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Education New Zealand – “Dream NEW” Scholarship

 

Δείτε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Βουλγαρικής γλώσσας και πολιτισμού που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας «St. Kliment Ohridski» και θα πραγματοποιηθεί από 10 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Βουλγαρικής γλώσσας και πολιτισμού που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Βέλικο Τάρνοβο «St. Cyril and St. Methodius» και θα πραγματοποιηθεί από 18 Ιουλίου έως 07 Αυγούστου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: http://www. uni-vt.bg/1/
Η Βουλγαρική Κυβέρνηση καλύπτει τα έξοδα διατροφής και διαμονής των υποτρόφων, καθώς και των μορφωτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής προς και από τη Βουλγαρία, καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βαρύνουν τους υποτρόφους.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 22/04/2016.


 ΡΟΥΜΑΝΙΑ
α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία για έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών.
β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.
γ) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.
Προκειμένου για την αποδοχή Ελλήνων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρουμανίας, απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων μεταφράσεων των δικαιολογητικών τους επικυρωμένων από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας (Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.edu.ro
Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική ή γερμανική.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την εκτύπωση της ξενόγλωσσης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
www.edu.ro/summercourses.htm.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 22/04/2016.


 ΕΣΘΟΝΙΑ
α) Μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.
β) Δύο (2) υποτροφίες για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού.
Οι παροχές είναι οι εξής:
1. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: 350 €/μήνα.
2. Για τους ερευνητές: 422 €/μήνα.
3
3. Για συμμετοχή στα θερινά προγράμματα γλώσσας και πολιτισμού: 25€ ημερησίως (καλύπτονται έως 500 € του κόστους του προγράμματος).
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.studyinestonia.ee/scholarships και ταχυδρομικά στο Ίδρυμα Εσθονικών Υποτροφιών “Archimedes” έως τις 31-3-2016, ενώ για τα θερινά τμήματα έως τις 15-4-2016.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ΚΑΙ προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) έως τις 28-3-2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
1. http://www.studyinestonia.ee/scholarships
2. http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/wp-includes/ms-files.php?file=2012/08/RV_stipendiumide_juhend-ENG-2016.pdf
3. http://archimedes.ee/stipendiumid/en/valisriikide-stipendiumid/


 ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και Πολιτισμού που διοργανώνεται από το Studia Academica Slovaca – the Centre for Slovak as a Foreign Language, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, και θα πραγματοποιηθεί από 31 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2016 στη Μπρατισλάβα.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
www.fphil.uniba.sk/sas
Τα ονόματα των υποψηφίων, που θα προταθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα σταλούν στην Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Αθήνα, η οποία (Πρεσβεία) θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα τους ενημερώσει σχετικά με όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες για την διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων.
Kατόπιν τούτου, κάθε υποψήφιος θα συμπληρώσει διαδικτυακά έναν κατάλογο εγγραφής (online registration list), ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα:
http://office.studyin.sk/sas
Ο κατάλογος αυτός (registration list) θα συμπληρωθεί από τους υποψηφίους με τα προσωπικά τους στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του προγράμματος, το επίπεδο γνώσης της Σλοβακικής γλώσσας καθώς και τον κωδικό της υποτροφίας ο οποίος θα έχει δοθεί από την Πρεσβεία της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Αθήνα.
Η φόρμα αίτησης ΧΩΡΙΣ έγκυρο κωδικό της υποτροφίας ΔΕΝ θα γίνει αποδεκτή.
Παράρτημα της αίτησης αποτελεί μία σύντομη επιστολή κινήτρων, η συναίνεση για την διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και μία φωτογραφία του υποψηφίου εντός του φακέλου της αίτησης.
Η αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πρέπει να συνοδεύεται και από Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι 15/04/2016, ενώ για την διαδικτυακή υποβολή προς την Studia Academica Slovaca, η καταληκτική ημερομηνία είναι 15/05/2016.

 


 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία, εκ μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης, σε αλλοδαπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.


Σημειώνεται ότι τα περισσότερα προγράμματα στα Τουρκικά Πανεπιστήμια διδάσκονται στα τουρκικά. Ωστόσο, μερικά Τμήματα και Σχολές προσφέρουν προγράμματα στα αγγλικά, γαλλικά ή αραβικά.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να σπουδάσουν σε αυτές τις γλώσσες πρέπει να έχουν έναν διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο, αποδεικτικό της επάρκειας γνώσης της γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν την γλώσσα διδασκαλίας κατά το στάδιο επιλογής του προγράμματος.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31 Μαρτίου 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν, για να ενημερωθούν και να υποβάλουν αιτήσεις για τα προγράμματα, κατευθείαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.turkiyeburslari.gov.tr


Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ΜΟΝΟ διαδικτυακά (online) στην ανωτέρω διεύθυνση.

 


 

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ΤΣΕΧΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στην Πράγα ή στο Olomouc.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
www.lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages


http://lsss.ff.cuni.cz/en


http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships


http://www.mzv.cz/athens


β) Μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών για έρευνα/επισκέψεις μελέτης στα κρατικά πανεπιστήμια της Τσεχικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η υποτροφία δύναται να διαχωριστεί σε δύο (2) επιμέρους υποτροφίες, διάρκειας πέντε (5) μηνών η κάθε μία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2016-2017


http://www.mzv.cz/athens


Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.
γ) ΡΩΣΙΑ
Δέκα πέντε (15) υποτροφίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, περιλαμβανομένου του θερινού σεμιναρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: www.rcnk.gr, η οποία ανήκει στο Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού στην Αθήνα.

 


Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε δύο (2)  Έλληνες φοιτητές για πτυχιακές σπουδές στην Κορέα για τα έτη 2016-2019

 

Χορηγούνται  δύο (2) υποτροφίες  για πτυχιακές σπουδές, εκ μέρους της Δημοκρατίας της Κορέας,   σε   Έλληνες   φοιτητές,   για   τα   έτη   2016-2019.

Πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.studyinkorea.go.kr

 Οι αιτούντες  θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και φόρμες στην Πρεσβεία της Κορέας στην Αθήνα μέχρι την 30η Μαρτίου 2016 και επίσης, θα δοθούν συνεντεύξεις στην Πρεσβεία, εν ευθέτω χρόνω, με έναν ορισμένο αριθμό αιτούντων, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτησή τους και θα έχουν εγκριθεί, μετά από  αξιολόγηση, τα δικαιολογητικά τους.

Σημειώνεται, ότι εκείνοι οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, θα αποκλείονται αυτομάτως.

Οποιαδήποτε ενημέρωση σχετική με το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να δοθεί από την Πρεσβεία της Κορέας στην Αθήνα ως ακολούθως:

Ms Aggeliki KO (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: 210-698.4080 - 2

 


Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Κίνα για το έτος 2016-2017

Πρόγραμμα χορηγήσεων τριών (3) υποτροφιών εκ μέρους της Κινεζικής Κυβέρνησης σε Έλληνες φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, έως την 27η Μαρτίου 2016 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις καταθέσουν ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 - Μαρούσι, [Ηλεκτρικός σταθμός: Νερατζιώτισσα - Ισόγειο- Γραφείο 0103]).

 Στο επισυναπτόμενο έγγραφο παρέχονται πληροφορίες για την οικονομική υποστήριξη των σπουδαστών καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με το εν λόγω πρόγραμμα.

Ιστοσελίδες:http://www.csc.edu.cn/laihua, http://campuschina.org    

 


Υποτροφίες  Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη  6 Οκτωβρίου 2015 έως Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης:  Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνικών Σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται  για τους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αναλυτικές πληροφορίες:  http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html

 


Υποτροφίες σε Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων στη Γερμανία μέσω της DAAD

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοίνωσε προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος φορέας χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο των διεθνών ανταλλαγών φοιτητών και επιστημόνων. Από την ίδρυση της το 1925 έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1,5 εκατ. Γερμανούς και αλλοδαπούς φοιτητές και επιστήμονες.

Δίνονται υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές και ερευνητές  όλων των κατηγοριών, τόσο για μαθήματα γλώσσας σε νέους φοιτητές και υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, ειδικές υποτροφίες σε καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγους, εκπαιδευτικά ταξίδια αλλά και πανεπιστημιακές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές: 

Μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων

 

 • Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές  (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
 • Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
 • Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
 • Προϋποθέσεις: Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας ή βασικού πτυχίου τουλάχιστον 7,0
 • Ποσό: 750 ευρώ μηνιαίως
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  30 Νοεμβρίου 2015 

 

Προκήρυξη

Οδηγίες υποβολής αίτησης μέσω του portal της DAAD (ενδεικτικά για την υποτροφία μικρής διάρκειας αλλά ισχύει και για τις άλλες υποτροφίες)

Δείτε όλες τις υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD):

http://www.eduguide.gr/nea/programma-ypotrofiwn-daad-gia-metaptyxiakes-spoydes-kai-ereyna-s/

 

 


 Ίδρυμα Fulbright: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ 2015-2015

Το Ίδρυμα Fulbright ανακοίνωσε νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για καθηγητές/ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες που αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Προγράμματα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Εγγραφή από Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 έως Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

Δείτε, επίσης,  από τον παρακάτω σύνδεσμο, όλα τα είδη υποτροφιών που χορηγεί το Ίδρυμα Fulbright http://www.eduguide.gr/nea/ypotrofies-idrymatos-fulbright-2016-2017/

 


 

 Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ελβετίας σε Έλληνες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

2016-2017

Οι αρμόδιες αρχές της Ελβετίας θα χορηγήσουν υποτροφίες για Έλληνες για μεταπτυχιακά σε Καλές Τέχνες, διδακτορικές σπουδές σε όλους τους κλάδους, έρευνα μικρής διάρκειας και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελβετία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 31η Οκτωβρίου 2015.

Οι υποτροφίες δίνονται για :

 

 • Μεταπτυχιακά στις Καλές Τέχνες (ύψος υποτροφίας 1920 ελβετικά φράγκα το μήνα για όσο διάστημα διαρκεί το μεταπτυχιακό).
 • Διδακτορικά σε όλους τους κλάδους (ύψος υποτροφίας 1920 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 3 ετών).
 • Μεταδιδακτορικά σε όλους του κλάδους σπουδών (ύψος υποτροφίας 3500 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 12 μηνών).
 • Έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικού ή σε απόφοιτους ιατρικής (ύψος υποτροφίας 1920 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 12 μηνών).

 

Επιπλέον πληροφορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του FCS:http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_ENG

Επίσης, από τον σύνδεσμο http://www.eduguide.gr/ypotrofies/ μπορείτε να δείτε όλες τις τρέχουσες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.