ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Μεταπτυχιακά

Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Διοίκηση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου - Petroleum oil and gas management and transportation

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:

Προκήρυξη και πληροφορίες: http://mogmat.teiwm.gr

 

 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης - M.Sc. in Education Management

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:

Προκήρυξη και πληροφορίες:http://kastoria.teiwm.gr/manedu

 

 

 • Μηχατρονική  -  MSc in Mechatronics

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:

Προκήρυξη και πληροφορίες:http://mechatronics.teiwm.gr

 

 • Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες

 

          Master of Arts− MA in Public Relations and Marketing with New Technologies

 Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:

 Προκήρυξη και πληροφορίες:http://prmarketing.teiwm.gr

 

 • Διοίκηση των Επιχειρήσεων - MBA− Master in Business Administration

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως: 

Προκήρυξη και πληροφορίες:http://mba.teiwm.gr

 

 

 • Λογιστική και Ελεγκτική MSc in Accounting and Auditing

 

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως: 

 Πληροφορίες:http://mle.teiwm.gr

 

 

 • Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Master of Science -MSc in   Welding Engineering and Non Destructive Inspection)

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:

Προκήρυξη και πληροφορίες: http://weld-ndt.teiwm.gr

 

 

 •  Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων (Product Design and Systems)

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:

Προκήρυξη και πληροφορίες: http://msc-pds.teiwm.gr

 

 

 • Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική
   

  Στη συνέχεια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ ίδρυσης: 3627/27-8-2018, τεύχος Β) που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:29 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη και πληροφορίες:http://mbf.teiwm.gr

 

 

 • Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων - M.Sc.-Master of Science in Analysis and Control of Food Products

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:

Προκήρυξη και πληροφορίες:http://grad-food.teiwm.gr

 

 

 • Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού - M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant reproductive material

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:

Προκήρυξη και πληροφορίες: http://crop-cert.teiwm.gr

 

 

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

  MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως: 

Προκήρυξη και πληροφορίες:http://ape.teiwm.gr

 

 

 • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων

          Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security

Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως:  

Πληροφορίες:http://informatics-msc.teiwm.gr

 

 •    Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

                 Master in business Administration – MBA in Management Information Systems

Πληροφορίες:https://ba-g.teiwm.gr/

 

 

Diploma Supplement Label DSL logo

ECHE 2014-2020 ECHEsm