Αρχική

16Οκτ 2019

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανακυκλωμένου φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 2019 – 19

08Οκτ 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», με αρ. διακήρ. 9/2019 Συνημμένα αρχεία: Πλήρες κείμενο Διακήρυξης 9/2019 (με ΑΔΑΜ) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί […]

26Σεπ 2019

Προσωρινή διακοπή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών προς φοιτητές και προσωπικό  Λόγω απαραίτητων αλλαγών στον ιδρυματικό κατάλογο του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, οι φοιτητές και το προσωπικό δεν θα έχουν πρόσβαση στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό, για λίγες ημέρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις υπηρεσίες: * ΑΠΕΛΛΑ * ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ * ΕΥΔΟΞΟΣ * ΑΤΛΑΣ * ΔΗΛΟΣ365 Στις ιδρυματικές υπηρεσίες, πχ: […]

17Σεπ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική-Ασφαλιστική & Χρηματοοικονομική» εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα λειτουργήσει ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αναμένεται σύντομα η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 3η εβδομάδα του Οκτωβρίου 2019. Οι εγγραφές θα γίνουν μέχρι τέλη […]

12Σεπ 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου/-ων για τη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά και τα Γρεβενά για το διάστημα από 01-10-2019 έως 31-01-2021 (16 μήνες)», με αρ. διακήρ. 8/2019 Συνημμένα αρχεία: Πλήρες κείμενο Διακήρυξης 8/2019 (με ΑΔΑΜ) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) […]

05Σεπ 2019

Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες Κοζάνης των φοιτητών παλαιών ετών, που τα Τμήματά τους έχουν έδρα την Κοζάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020. Επισυπάπτεται η σχετική ανακοίνωση.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2019-2020

02Σεπ 2019

Όσοι εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr. Η είσοδος […]

01Αυγ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». Η πρόσκληση ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η Διορθωτική

01Αυγ 2019

Ανακοίνωση Σας ενημερώνουμε ότι τo Σάββατο 17 Αυγούστου 2019 ώρα 9:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του π.ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας για προγραμματισμένη συντήρηση των Μετασχηματιστών. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου ένα 3ωρο. Πριν τη διακοπή της ηλεκτρική ενέργειας εργαζόμενοι, επιστ. Συνεργάτες και λοιπό προσωπικό πρέπει να φροντίσουν για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας από […]

30Ιούλ 2019

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.240.000 € με ΦΠΑ, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για τα έτη 2020 & 2021», με αρ. διακήρ. 7/2019.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (7-2019)-19PROC005358024