Αρχική

15Ιαν 2019

Προκήρυξη θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο της προκήρυξης που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: ΠΡΟΚ-2018-Ν.4485-8

15Ιαν 2019

2η πρόσκληση σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14Ιαν 2019

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο «Δράση ΚΑ1 με ένα δικαιούχο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2018-1-EL01-KA107-047201)», (κωδ. resCom 80303).   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 80303_209.2019_61Ν446914Β-ΧΞΘ

14Ιαν 2019

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο «Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών προγράμματος ERASMUS+ Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019», (κωδ. resCom 80240).   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 80240_208.2019_679Γ46914Β-3ΓΤ

14Ιαν 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ» με ακρωνύμιο ECOETHYLENE (MIS 503031) και κωδ. έργου 80233.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 211.2019_ΩΖΜ146914Β-4ΜΜ

11Ιαν 2019

Το εστιατόριο του ΤΕΙ Δ.Μ. στην Κοζάνη, προς διευκόλυνση των φοιτητών, θα λειτουργήσει για το Σαββατοκύριακο 12-13/1/19 ως εξής:   Πρωινό: 9:30-10:30 Μεσημεριανό: 12:30-15:30 Βραδινό: 16:30-19:30

10Ιαν 2019

Σας  ενημερώνουμε ότι λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, ο Πρύτανης και το Πρυτανικό συμβούλιο του ΤΕΙ Δ.Μ.  αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος συνολικά για αύριο Παρασκευή 11 -01-2019. Στέργιος Γκανάντσιος Πρύτανης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας    

09Ιαν 2019

Για την Πέμπτη 10/1/19 τροποποιούνται οι ώρες λειτουργίας του εστιατορίου του ΤΕΙ Δ.Μ. στην Κοζάνη λόγω καιρικών φαινομένων. Το πρόγραμμα έχει  ως εξής:   Πρωινό: 9:30-10:30 Μεσημεριανό: 12:30-15:30 Βραδινό: 16:30-19:30

09Ιαν 2019

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας , μετά από συνεννόηση και με τους κατά τόπους , Προέδρους των τμημάτων  Καστοριάς, Πτολεμαϊδας , Γρεβενών και  Κοσμήτορα της σχολής της Φλώρινας  , όπως επίσης και με τις διοικήσεις των αστικών λεωφορείων των περιοχών , εξ αιτίας της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του καιρού, αποφάσισε τη αναστολή λειτουργίας συνολικά του […]

28Δεκ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, δύο (2) θέσεων Εξωτερικών συνεργατών για επικουρικό έργο στο νέο κύκλο του ΠΜΣ Σπουδών «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» 2018-2019 (κωδ. resCom 80302) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3406/ τ.Β’ /10-08-2018).   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: […]