Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την καθαριότητα του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, με αρ. διακ. 2/2019 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 70202. Δείτε περισσότερα στην διακήρυξη που επισυνάπτεται.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(2-2019)-19PROC004435396