Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη φύλαξη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, με αρ. διακ. 1/2019 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 69924. Δείτε περισσότερα στην διακήρυξη που επισυνάπτεται.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ – 19PROC004401949