ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “ Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” με δύο (2) ειδικεύσεις:

α) Συστήματα CAD/CAM και
β) Σχεδιασμός προϊόντων

 

Master of Science (MSc) in CAD/CAM Systems and Product Design

a) Computer Aided Design and Manufacturing systems
b) Product design

 

Δείτε περισσότερα στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MSC CAD-CAM