Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο αρχείο της προκήρυξης που επισυνάπτεται.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΠ