ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ»

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

«Μηχατρονική (Mechatronics)»

Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική – Mechatronics» έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Οι αιτήσεις λήγουν στις 15 Ιουνίου 2019. Επισυνάπτεται η προκήρυξη του Μεταπτυχιακού και η αίτηση εγγραφής.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ 2019-2020

ΦΕΚ ΠΜΣ MECHATRONICS

ΑΙΤΗΣΗ