Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, για το χρονικό διάστημα από 01-05-2019 έως 31-08-2020. Δείτε περισσότερα στην πρόσκληση που επισυνάπτεται.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΡΡ-ΚΙΒ.2019-19PROC004822023