Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής και β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο της πρόσκλησης.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2019-19