Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εκτέλεση εργασιών βελτίωσης συστήματος θέρμανσης μικρού αμφιθεάτρου – Συντήρηση κλιματιστικών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ