2η πρόσκληση σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ:

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ