Τηλεφωνικός κατάλογος

Υπηρεσίες, τμήματα και γραμματείες
Η αναζήτηση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο σας επιτρέπει να βρείτε πληροφορίες για το προσωπικό των Σχολών και Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Για να πραγματοποιήσετε μία αναζήτηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία σαν κριτήρια ανεύρεσης, χρησιμοποιώντας ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες.

Παράρτημα
Επιλέξτε ένα από τα παραρτήματα του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας που σας ενδιαφέρει.

Τμήμα
Επιλέξτε ένα από τα περιεχόμενα Τμήματα/Υπηρεσίες του παραρτήματος που έχετε επιλέξει πιο πάνω.

Επώνυμο
Συμπληρώστε ολόκληρο το επώνυμο ή ένα μέρος αυτού. Για παράδειγμα αν πληκτρολογήσετε το όνομα "Παπαδόπουλος" το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι όλες οι εγγραφές με το συγκεκριμένο επώνυμο. Αν πληκτρολογήσετε "Π" τότε θα εμφανισθούν όλες οι εγγραφές των οποίων το επώνυμο έχει αρχικό γράμμα το "Π".

Όνομα
Συμπληρώστε ολόκληρο το όνομα ή ένα μέρος αυτού. Για παράδειγμα αν πληκτρολογήσετε το όνομα "Μαρία" το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι όλες οι εγγραφές με το συγκεκριμένο όνομα. Αν πληκτρολογήσετε "Μ" τότε θα εμφανισθούν όλες οι εγγραφές των οποίων το όνομα έχει αρχικό γράμμα το "Μ".

© 2021 Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής