Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Γεωργικής Σχολής στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης και περιλαμβάνει:

Το κεντρικό νεοκλασικό κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακοί χώροι.

Το νεόκτιστο πολυδύναμο κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει φοιτητική εστία, εστιατόριο και καφετέρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων και χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας.

Το αγρόκτημα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας που αναπτύσσεται σε μια έκταση 250 περίπου στρεμμάτων και περιλαμβάνει:

  • Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν βουστάσιο, προβατοστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.
  • Σύγχρονο θερμοκήπιο.
  • Εκτάσεις με αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες.

 

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας