Χαιρετισμός Πρύτανη

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από το 1975 προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες Παιδείας στην περιοχή και την Ελλάδα γενικότερα. Με παρουσία και στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, ακολουθεί μία δυναμική πορεία με γνώμονα την καινοτομία και τη διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την κινητικότητα στην έρευνα, την αποκέντρωση και το διάλογο με την κοινωνία.

Κατά τη 37χρονη πορεία του, επεδίωξε, βάση  ποιοτικών και ποσοτικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών κριτηρίων, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την προώθηση της πληροφόρησης των επιστημονικών και ερευνητικών δυνατοτήτων του και της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία, φορείς και επιχειρήσεις, να μετουσιώσει την γνώση και την τεχνολογία σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ανέπτυξε το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του σε πρωτοπόρες ακαδημαϊκές συνθήκες για τη χώρα μας, αποδίδοντας στην κοινωνία πτυχιούχους με σφαιρικές γνώσεις, ολοκληρωμένους πολίτες. Το ΤΕΙ Δυτικής. Μακεδονίας. είναι από τα πρώτα ιδρύματα που απένεμε το Παράρτημα Διπλώματος στην Ελλάδα έτσι όπως απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πριν υιοθετηθεί με νόμο. Επιπλέον, η τιμητική διάκριση DS Label αποτελεί εγγύηση ποιότητας στις παρεχόμενες σπουδές. Διεύρυνε τη δράση του και αναπτύχθηκε στην κοινωνία ως αναπόσπαστο και ζωντανό τμήμα της, όχι μόνο μέσα από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο αλλά και μέσα από ένα πολυποίκιλο πλέγμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ευρύτερου επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που οργανώνει.

Στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που όλοι βιώνουμε στις μέρες μας, το έργο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εξακολουθεί να είναι σημαντικό και αναγκαίο για τη μόνιμη έξοδο από την κρίση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας. Ως ίδρυμα πρωταγωνιστούμε ώστε να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί ένας θεσμός στρατηγικού σχεδιασμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε τοπικό επίπεδο, με την συνεργασία όλων προκειμένου να διασφαλισθεί η ποιότητα και η βιωσιμότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία θέτοντας στόχους ανάπτυξης για το εγγύς και απώτερο μέλλον.

Ολοκληρώνοντας το σύντομο  αυτό χαιρετισμό, σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το δικτυακό τόπο του Ιδρύματος μας και ελπίζουμε ότι οι σελίδες του  θα σας φανούν  χρήσιμες και κατατοπιστικές.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Δρ. Γκανάτσιος Στέργιος

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας