Υπηρεσίες, τμήματα και γραμματείες

Επιστροφή στην Επικοινωνία

Τίτλος

Εσωτερικό

Εξωτερικό

Γραφείο Πρύτανη 1233 2461025996
Γραμματεία Πρύτανη 1277 2461068277
Γραμματεία Αντιπρύτανη 1276 2461068276
Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαικών Υποθέσεων 1235 2461068235
Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων 1231 2461028296
Γραφείο Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Μεταπτυχιακών Σπουδών 2120 2467087195
Γενικός 1230 2461040049 2461068230

Διεύθυνση διοικητικού

Διευθυντής 1062 2461068062
Τμήμα Προσωπικού 1283 2461068283
Τμήμα Διοικ. Μέριμνας & Πρωτοκόλλου 1270 2461068270
Καθαρίστριες 1270 2461068270
Φύλακες 204
Τμήμα Συλλογικών & Ατομκών Οργάνων και Επιτροπών 1029 2461068029

Διεύθυνση Οικονομικού

Διευθυντής 1238 2461068230
Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών 1236 2461068236
Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων 1242 2461068241
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Περιουσίας 1232 2461068232 2461039683
Αποθήκη Υλικού 280

Διεύθυνση συντονισμού σπουδών και σπουδαστικής μέριμνας FAX 2461029680

Διευθυντής 1282 2461068282
Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας 1061 2461068061
Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης 1275-1271 2461068275

Αυτοτελή τμήματα

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων 1282 2461068282
Τμήμα Πληροφορικής 285,307 2461068285
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 1272 2461068272
Μηχανικοί 258,151,152
Υπεύθυνος Γραφείου Συντήρησης 301
Ηλεκτρολόγοι 210
Υδραυλικοί 214,208
Ξυλουργός 261
Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 1248 2461037725
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 1065 2461068065
Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης 1058 2461068058
Βιβλιοθηκονόμοι 1206
Δανεισμός 1203 2461068203
Φωτοτυπίες 249

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Κοσμήτορας 1083 2461068083
Πρόεδρος Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) 2110 2467087201
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων (Κοζάνη) 1918 2461068918
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων (Γρεβενά) 3002 2462061602
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1144 2461068144
Προισταμένη Γραμματείας Σχολής 1227 2461068227
Γραμμ. Τμήμ. Διεθνούς Εμπορίου 2100 2467087060
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων (Κοζάνη) 1221 2461068221
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων (Γρεβενά) 3003 2462061601
Γραμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1207 2461068207
Γραμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1222 2461068222
Γραμ. Μεταπτυχιακού Τραπεζική & Χρηματοοικονομική (Κοζάνη) 1153

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Κοσμήτορας 1259 2461068259
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 1237 2461068237
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ 1218 2461068218
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρύπανσης ΤΕ 1145 2461068145
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής TE (Καστοριά) 2321 2467087260
Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά) 2220 2467087196
Γραμματεία Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 1219 2461068219
Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 1223 2461068223
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ- Εισαγωγική κατεύθυνση Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ 1225 2461068225
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ- Εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 1239 2461068239
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης-Εισαγωγική κατεύθυνση Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ 1255 2461068255
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης-Εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕ 1090 2461068090
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά) 2200 2467087062
Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά) 2300 2467087061

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας

Διευθυντής 1040 2461068040

Αναπλ. Διευθυντής

Γραμματεία 1041 2461068041

Γραφείο Καινοτομίας

Αλλα χρήσιμα τηλέφωνα

Κυλικείο (Κοζάνη) 213
Εστιατόριο (Κοζάνη) 220
Ξενώνας 153
Γυμναστήριο 289
Γραφείο Εκτάκτων ΣΔΟ (Κοζάνη) 132
Γραφείο Εκτάκτων ΣΤΕΦ (Κοζάνη) 123
Αίθουσα Συμβουλίου 273
Σοφίτα Διοικητηρίου 150

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Αντιπρύτανης 4011, 700 2385045063
Κοσμήτορας 4001, 612 2385029997
Γραμματεία Σχολής 622 2385054622
Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 620 2385054620
Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 619 2385054619
Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 610 2385054610

Αυτοτελή Τμήματα & Γραφεία

Τμήμα Αγροκτήματος (Φλώρινα) 634 2385054634
Γραφείο Οικονομικού (Φλώρινα) 613 2385054613
Γραφείο Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης (Φλώρινα) 667 2385054667
Γραφείο Συντήρησης (Φλώρινα) 652 2385054652
Γραφείο Διασύνδεσης (Φλώρινα) 651 2385054651
Δίκτυο Η/Υ (Φλώρινα) 4006, 625 2385054625
Φωτοτυπικό (Φλώρινα) 617 2385054617
Γραφείο Σίτισης-Στέγασης (Φλώρινα) 667 2385054667
Κυλικείο 629 2385054629

Τηλεφωνικό Κέντρο Καστοριάς 2467087060-2, FAX 2467087063

Αυτοτ. Γραφείο Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης (Καστοριά) 2020 2467087183
Φοιτητική Μέριμνα (Καστοριά) 2010 2467087180
Φύλακες (Καστοριά) 2050 2467087186
Ε.Τ.Π. (Καστοριά) 2103 2467087194
Κυλικείο (Καστοριά) 2060 2467087182

Γρεβενά

Φαξ 2462061603
Προϊστάμενος 2462061602
Γραμματεία 3003 2462061600-1
Βιβλιοθήκη 2462061612
Γραφείο Σίτισης 3004 2462061604
Επιστροφή στην Επικοινωνία