Πρακτικό της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής των εκλογών για ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη κοσμήτορα της σχολής τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής Φλώρινας, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗΣ ΑΔ_7ΖΨΗ46914Β-Μ0Χ