Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης την «Τεχνική Υποστήριξη» του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου «Υποστήριξη καινοτόμων διαδικασιών CAD/CAM/CAE» (κωδ. Έργου 80228).

Διαβάστε εδώ