Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαϊδα για τα έτη 2019-2021, αρ.διακ.4/2018 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 58137.

Δείτε τη διακήρυξη