Κάνουμε γνωστό ότι την 31-7-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή  

  1.  Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα». Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 26 παρ. 2 του Ν. 715/1979, «κατά τη συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικώς μέλος εις μηχανικός».

 

Ο  Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.

Γκανάτσιος Στέργιος