Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, παρουσίασαν οι Διευθυντές  των αντίστοιχων Προγραμμάτων την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 6:00-8:00 μμ. στο Κοβεντάρειο.

Παρουσιάστηκαν συνολικά 16 Π.Μ.Σ.  από όλες τις Σχολές του Ιδρύματος και διανεμήθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό.