Κάνουμε γνωστό ότι την 22-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή

 

  1. Ορισμός Επιτροπών Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την τήρηση των όρων: Της σύμβασης για τη «σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα για τα έτη 2019-2021», (αρ. διακήρ. 4/2018) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-12-2021. Η θητεία των Επιτροπών θα είναι μέχρι τη λήξη της παραπάνω σύμβασης.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Γκανάτσιος Στέργιος