Mε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημαϊκών υποδομών του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

Περισσότερα