Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στο έργο CROCODILE 2 (MIS5009775) που εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διευρωπαϊκά Δίκτυα 2014-2020» στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility (CEF) 2014 – Τομέας Μεταφορών – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ITS .

 

Περισσότερα