Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος μέχρι τις 15.10.2018, για το ΜΠΣ: Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων, για το Ακαδ. Έτος 2018/2019.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία  του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη.

Περισσότερες πληροφορίες, η αναλυτική προκήρυξη αλλά και στοιχεία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην ιστοσελίδα του  http://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds.