Οι αιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων παρατείνονται έως και 31 Οκτωβρίου 2018.

Ο Δ/ντης
Δρ. Καρτάλης Νικόλαος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ