Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων του Ε.Π. «ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στο πλαίσιο της πράξης “Τεχνική Βοήθεια του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας” και MIS 5032755 (κωδ. Έργου 80254)»

Δείτε την πρόσκληση εδώ: https://goo.gl/3tqdEF