Κάνουμε γνωστό ότι την 12-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για ανάδειξη επιτρόπων. Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ